I Den Gule Flyver er der tilknyttet en UU-vejleder fra UU København. Vejlederen hjælper de unge med at blive afklaret ift. deres valg af ungdomsuddannelse eller overgangen hertil. Vejlederen hjælper de unge til at træffe reflekterede og realistiske valg af uddannelse.

UU-vejlederen laver i samarbejde med eleven en uddannelsesplan.