Fritidsliv

På Den Gule Flyver understøtter vi de fritidstilbud skolens børn og unge eventuelt har i forvejen. Vi holder gerne møder med fritidsklubber og støtter op om fritidsaktiviteter. Har et barn eller en ung ikke noget fritidstilbud, hjælper vi gerne med at finde det bedste og mest relevante tilbud til netop dette barn.

Det kan være med besøg i relevante ungdomsklubber og foreninger eller hjælp til at starte op i en fritidsaktivitet ved at en voksen fra skolen følger barnet/den unge de første gange.

Fritidsjob

Dansk forskning peger på, at et fritidsjob øger unges muligheder for at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet senere i livet. Derfor har vi i mange år haft intensivt fokus på at hjælpe vores ældste elever i gang med et fritidsjob. Vi hjælper med at skrive ansøgninger, at aflevere ansøgning de rette steder, at forberede de unge til jobsamtale og følger dem gerne de første gange. Flere af vores elever har også været igennem lønnede praktikforløb og fritidsjob med mentor. Det vigtige er, at de får erfaring med arbejdsmarkedet og ser sig selv som en ressource for samfundet.

I 2015 indgik vi et samarbejde, som udviklede sig til et partnerskab med Fritidsakademiet FRAK. Igennem FRAK får endnu flere af vores unge mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige indgange til arbejdsmarkedet. De lærer bl.a. om arbejdstidsregler og skat – og de tjener deres egne penge. Se mere på www.frak.dk