I Den Gule Flyver lægger vi vægt på at arbejde helhedsorienteret, derfor er forældrene vore vigtigste samarbejdspartnere. Der inviteres til netværksmøder, hvor forældre, eleven, sagsbehandler, støtte/kontaktpersoner m.m. deltager – og her deltager alle parter i planlægningen af skolegang og aftaler med skolen. Netværksmødet arbejder efter SOS metoden – Signs of Safety, som er en løsningsorienteret metode med en anerkendende og spørgende tilgang, som skal sikre fælles kurs og ejerskab. Derudover afholder Den Gule Flyver individuelle møder med familierne alt efter behov, ligesom både lærere og pædagoger kan have daglig/ugentlig telefonisk kontakt med forældrene.

Den Gule Flyver har tilknyttet advokat og socialrådgiver, som også er et tilbud til forældrene, hvis der skulle være brug for hjælp til svære hændelser i familiens liv.

Der skrives løbende statusrapport til de to forvaltninger BUF og SOF. Forældrene informeres altid om indholdet og har naturligvis mulighed for at få uddybet dette.