Der udarbejdes en individuel elevplan for den enkelte elev. Dermed bliver faglige, sociale og personlige udviklingsmål tydelige. Sammen med elev, forældre og sagsbehandler evaluerer vi målene flere gange i løbet af et år. Det gør, at eleven er bevidst om, hvordan han eller hun udvikler sig. Et godt og konkret redskab, som hjælper vores elever.