I Den Gule Flyver er der tilknyttet en UU-vejleder fra UU København. Vores UU vejleder kommer ofte på besøg på skolen og kender alle skolens elever. Vejlederen hjælper de unge med at blive afklaret ift. deres valg af ungdomsuddannelse eller overgangen hertil. Igennem individuelt tilrettelagte praktik – og brobygningsforløb hjælper skolens vejleder vores unge til at træffe reflekterede og realistiske valg af uddannelse. Han arrangerer virksomhedsbesøg og er ligeledes en støtte i forhold til at hjælpe vores unge ind i forløb, der kan føre til fritidsjobs. UU-vejlederen laver i samarbejde med eleven en uddannelsesplan, ligesom han deltager i statusmøder, hvor elevens fremtid efter Den Gule Flyver skal drøftes.

Jeg havde opgivet livet på en eller anden måde og var ligeglad med det hele. Det gjorde en forskel, at jeg fik muligheden for at afslutte min 9. Klasse på Den Gule Flyver. Jeg kunne ikke have ønsket en bedre måde at have fået hjælp til at realisere den drøm. Og den drøm jeg havde om at starte på gymnasiet, hvilket jeg også gjorde efterfølgende.

(Magnus, tidligere elev, nu selvstændig caféindehaver)

Jeg tror ikke, jeg havde været her på pædagogseminariet i dag, hvis jeg ikke havde været på Flyveren. Troen på mig selv og at få den 9. Klasse dér… Det var også skolen, der inspirerede mig til at tage på idrætshøjskole, og det var den helt rigtige beslutning for mig og har også formet mig, som den jeg er i dag.

(Aram, uddannet pædagog)