En skoledag i Den Gule Flyver tager altid afsæt i individuelle elevplaner koblet med individuelle behandlings- og læringsmål, hvor vi involverer elev og forældre i, hvad der skal være fokusmål.

Vi underviser på mindre hold med to eller tre medarbejdere tilknyttet hvert hold. Når der er behov for det, tilrettelægger vi også individuel undervisning. Det gør en forskel, at vi arbejder individuelt og anerkender det, som er. Vi ser, at det skaber tryghed for vores elever, der kaster sig ud i det, der før har været vanskeligt og smertefuldt. De får nye erfaringer og fortællinger om sig selv og det at gå i skole. Det skaber ny motivation, som igen fører til en ny adfærd. Vi ved, at vores elever befinder sig godt i et miljø med tydelige voksne, der tager ansvar for, at skoledagen altid er bygget op omkring en klar og kontinuerlig struktur.

Vi følger folkeskolens fag og bekendtgørelser om regler for prøveaflæggelse. I dansk og matematik begynder skoleåret med forskellige tests for at vurdere elevens aktuelle læringsniveau. Vi har derfor de bedste forudsætninger for at målrette den kommende periodes læringsmål.

Eleverne modtager undervisning 200 dage om året, og skolen følger København Kommunes ferieplaner.

Den Gule Flyver arrangerer en årlig lejrskole samt ekskursioner og udflugter i løbet af skoleåret.