Pris per måned i Den Gule Flyver:

Undervisningsdelen: 19.298 kr.

Behandlingsdelen: 19.900 kr.

I alt: 39.198 kr.

 

Elever i Den Gule Flyver får, som en del af behandlingstilbuddet, en skolegang med:

 

 • Afgangsprøver i folkeskolens 9. og 10 klasses prøver
 • Differentieret undervisning i alle folkeskolens fag på små hold med udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau
 • Mulighed for samtaleforløb med skolens psykolog
 • Mulighed for forældresamtaler med skolens psykolog
 • Mulighed for afhentning ved skoleforløbets begyndelse og/eller i svære perioder
 • Mulighed for hjemmeundervisning i perioder ved særlige behov
 • Tæt forældresamarbejde
 • Støtte og hjælp i forhold til fritidsaktiviteter og fritidsjob
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning hos vores faste UU-vejleder
 • Individuelt tilrettelagte praktik – og brobygningsforløb
 • Støtte og hjælp i overgangen til videre uddannelsesforløb efter endt skolegang