Psykologens hovedopgaver i Den gule Flyver er:

  • at have samtaler eller længerevarende terapeu:ske forløb med børn, unge og forældre, som vurderes at have et behov og som selv er mo:verede for at indgå i sådanne forløb.
  • fast at supervisere det pædagogiske personale.
  • at udfærdige behandlingsplaner for hvert enkelt barn.
  • pædagogisk og psykologisk sparring :l børn/unge og personale.
  • at varetage kontakt :l Børne- og Ungdomspsykiatrien i det omfang, det skønnes nødvendigt for de enkelte børn og unge.