I Den Gule Flyver tilrettelægger vi undervisning og pædagogisk behandling ud fra den enkeltes særlige behov. Ud fra en helhedsorienteret forståelse af barnet/den unge klæder vi dem på til at tage folkeskolens afgangsprøver, komme videre på en ungdomsuddannelse eller få et arbejde.

 Vores mål for børn og unge i Den Gule Flyver er:

  • at de får erfaringer med at føle sig forstået
  • at de hjælpes til at forstå deres egen historie og herigennem til at skabe nye historier og perspektiver for dem selv
  • at de gennemfører folkeskolens afgangsprøver
  • at de forberedes til at vælge uddannelse og/eller arbejde

Værdier

Ud fra ovenstående målsætning er vores arbejde med skolens børn og unge funderet i værdier om fællesskab, tryghed, selvværd, trivsel, udvikling og motivation.

Fællesskab og tryghed

Vores overordnede ønske for børnene i Den Gule Flyver er, at de kan føle sig forstået og få gentagne erfaringer med, at det nytter at dele indre oplevelser med andre. Vi ved, at det er vigtigt at kunne være sammen med andre mennesker og tror på, at det kan lykkes, selvom det er svært. Vi tror på, at man kan blive bedre til det, når man får lov at indgå i en sammenhæng på egne præmisser. Det skaber et trygt fundament at stå på. Skal man kunne klare sig selv, skal man have erfaringer med at kunne tage mod hjælp fra andre. Vi mener, at alle har ret til at være og opleve sig som en del af et større samfundsmæssigt fællesskab.

Selvværd og trivsel

Mestring af egne vanskeligheder og troen på at kunne magte svære ting i livet er afgørende for at føle selvværd og tro på egne evner. Vi hjælper vores børn og unge med at finde mestringsmuligheder, der fungerer her og nu samt på længere sigt. Vi afprøver disse muligheder sammen i praksis og øver dem i en relation med troværdige voksne. Vi tror på, at børnenes forestillinger om sig selv og andre er afgørende for, hvordan de har det og for, hvad de gør. Vi arbejder derfor med barnets historier om sig selv og forskellige narrativer omkring deres vanskeligheder. Vi hjælper dem til at forstå sig selv i et andet perspektiv og til at skabe større nuancering omkring, hvem de er, og hvad de kan. Således understøttes opbygning af selvværd og trivsel.

Udvikling og motivation

Den Gule Flyver arbejder målrettet med at udvikle og styrke børnenes og de unges faglige, personlige og sociale identitet som skoleelever og hermed understøtte børnenes samfundsmæssige tilhørsforhold.

I Den Gule Flyver arbejder vi bl.a. med undervisningsmetoder og -midler, der er  tænkt ind i forhold til den enkeltes individuelle problematikker og faglige niveau. Ligeledes er der opmærksomhed på betydningen af lærernes evne til at opretholde den tydelige, troværdige, omsorgsfulde og respektfulde tone i klasseværelset. Således skabes en optimal grobund for elevernes faglige og sociale udvikling og motivation.