Den pædagogisk-psykologiske Flyvercertifikatuddannelse

Fra august 2017 har vi haft som mål, at alle ansatte tilegner sig denne skræddersyede pædagogisk-psykologiske flyvercertifikat uddannelse, som er et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb på halvandet år,  som er udarbejdet med afsæt i Den Gule Flyvers elevgruppe.

Uddannelsen er døbt ”Flyvercertifikat” fordi intentionen er at have et overordnet fokus på det at mestre håndværket at tilrettelægge forløb for elever af kortere og længere varighed – samtidig med at eleverne får mulighed for at lære at navigere i eget liv.

Den enkelte deltagers personlige professionelle udvikling er i centrum. Derfor tilbydes et tæt følgeskab gennem det halvandet år uddannelsen tager. Følgeskabet gives gennem mentorskab fra underviser i form af supervision og feedback, samt feedback fra kollegaer og konkret opgaveløsning omkring skolens børn og unge samt en afsluttende opgave som hele gruppen af kollegaer og ledelse giver skriftlig feedback på.

Forløbsoversigt:

Uddannelsen omfatter 1,5 års pakke bestående af 6 kursusmoduler:

  1. Narrativ samt systemisk teori og tilgang
  2. Kognitiv teori
  3. Diagnoser og diagnosesystemet ICD 11.
  4. Teamsamarbejde
  5. Personlig udvikling
  6. Supervision som kollegialmetode – supervision af supervision

Uddannelsen er skræddersyet til os af Janne Risager Jensen som udover solid uddannelse, autorisation og specialistuddannelse har omfattende psykologisk efteruddannelse særligt indenfor det systemisk narrative felt og indenfor tredje generations kognitiv terapi.