Barnets trivsel i fokus

I vores samarbejde med forældre og andre fagprofessionelle omkring skolens børn og unge anvender vi principper fra metoden Signs of Safety (SoS). Det er en metode, der har det overordnede formål, at skabe samarbejde med familien og andre nøglepersoner omkring barnet, så der kan skabes trivsel for barnet.

Udgangspunkt i ressourcer

Et vigtigt princip i SoS er, at de professionelle ikke på forhånd kender sandheden eller svaret, hvilket er et princip i overensstemmelse med vores narrative udgangspunkt. Vi er altid optagede af, hvilken sandhed eller historie barnet/den unge og forældrene ser og stiller derfor nysgerrige spørgsmål. Med udgangspunkt i disse spørgsmål skabes overblik over,  hvilke ressourcer barnet eller den unge besidder, hvilke bekymringer der kan ses i forhold til en tryg udvikling, og hvilke tiltag eller mål der kan sættes i forhold hertil. Igennem denne spørgende tilgang inviteres alle til at deltage i løsning af problemerne, hvor det ikke udelukkende er de professionelle, der har de rigtige svar. 

Samarbejde på tværs

SoS metoden er enkel og anvendelig i forhold til at skabe dialog og samarbejde mellem elev, lærere, forældre og socialforvaltning og i forhold til at overføre strategier, mål og aftaler til den daglige praksis med barnet/den unge. Ved møderne vil typisk deltage eleven, forældre, sagsbehandler, eventuelle kontaktpersoner, elevens primær lærer eller pædagog og skolens leder eller souschef. Hertil kan skolens psykolog og U.U. vejleder inviteres efter behov. Alle andre nøglepersoner i barnets liv og netværk vi sammen vurderer kan bidrage til mødet, er altid velkomne.