Den Gule Flyvers psykolog har lang erfaring i at arbejde med sårbare børn og unge i dag- og døgnbehandling samt deres familier og netværk. Hun har herudover psykoterapeutiske kompetencer indenfor familiebehandling, længere- og korterevarende terapeutiske forløb med udsatte børn, unge og forældre samt mange års erfaring fra Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Psykologens primære opgaver i Den Gule Flyver er:

  • samtaler eller længerevarende terapeutiske forløb med børn, unge og forældre.
  • fast supervision af det pædagogiske personale hver 14. dag.
  • udarbejdelse af behandlingsplaner for hvert enkelt barn.
  • løbende sparring med pædagoger og lærere omkring oversættelse af psykologisk tænkning til pædagogisk praksis.
  • kontakt til Børne- og Ungdomspsykiatrien i det omfang, det skønnes nødvendigt for de enkelte børn og unge.