I Den Gule Flyver ser vi vores elever som hele mennesker og er bevidste om, at de er en del af en helhed, som også rækker uden for skolen. Du er som forælder vores vigtigste samarbejdspartner, og derfor vægter vi den gode dialog i dagligdagen. Din opbakning og tillid til skolen er det bærende fundament, som skaber tryghed og baner vejen for at dit barn kan opleve succes i skolen. Når vi som skole og forældre arbejder tæt sammen, skaber vi de mest optimale rammer for dit barns udvikling og trivsel. I Den Gule Flyver lægger vi stor vægt på et tillidsfuldt samarbejde, hvor du som forælder føler dig hørt, forstået og inddraget i skole- og behandlingsarbejdet med dit barn. Vores dør er altid åben, om det er en 5 minutters snak, fordi du lige var i nærheden, eller fordi du har behov for at drøfte nogle vigtige eller svære ting ved et mere planlagt møde.

Vi tilbyder daglig eller ugentlig fast kontakt på telefonen, hvis det vurderes at være dit behov, samtaler om stort og småt, der påvirker dig som forælder og deciderede forældremøder. Får du brug for det, har vi en advokat tilknyttet Den Gule Flyver, som er klar til at hjælpe ved svære hændelser.

Vi inviterer herudover dig og dit barn til netværksmøder hvert halve år, hvor vi sammen planlægger dit barns undervisning, pædagogiske behandling og laver nødvendige aftaler for den fremtidige skolegang.

Hvis du ønsker dit barn indskrevet i Den Gule Flyver, skal du henvende dig til din sagsbehandler.

Alt efter behov tilbyder vi forældre:

  • Jævnlige opdaterende samtaler om dit barns skolegang som ovenfor beskrevet
  • Samtaleforløb hos vores psykolog hvis vi sammen vurderer, at det kan gavne dit barns trivsel
  • Psykoedukation hos vores psykolog om dit barns tilstand samt afklarende samtaler om eventuel psykologisk undersøgelse eller psykiatrisk udredning, diagnoseforståelse eller andre psykologiske udfordringer, der blokerer for dit barns indlæringsmæssige- eller sociale udvikling.  
  • Samtale med vores advokat ved svære hændelser med juridiske følger