Den Gule Flyver er et skole og dagbehandlingstilbud for børn og unge mellem 10-18 år.

De børn og unge, der går i Den Gule Flyver, har ofte igennem flere år haft vanskeligheder med uro, ængstelse, manglende koncentration og manglende impulsstyring. De har ofte svært ved at begå sig i sociale situationer og ved at etablere og fastholde givende relationer for sig selv. Hertil har mange dårlige erfaringer med sig i forhold til det at gå i skole og har ofte flere skoleskift bag sig. Hertil kan traumatiske livsomstændigheder og vilkår fra børnenes tidligste leveår give sig udslag i forskellige former for relationelle forstyrrelser. Mange af børnenes tænkning er meget konkret og præget af angstfyldte forestillinger. Samlet set har børnene typisk et meget stort behov for voksenkontakt, støtte og styring, når de starter i Den Gule Flyver.

En del af børnene er beskrevet ved diagnoser så som tilknytningsforstyrrelser, emotionelle forstyrrelser, angst, adfærdsforstyrrelse og hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD. Det er dog ikke afgørende for vores forståelse af barnet og arbejdet med barnets vanskeligheder, at disse er formuleret i en diagnostisk tænkning. Vi tager altid det diagnostiske symptombillede alvorligt, men er samtidigt vedvarende nysgerrige på, hvad symptomadfærden kan være et udtryk for.