Den Gule Flyver er en lille dagbehandlingsskole for børn i den skolepligtige alder. Skolen er en selvejende organisation, som har undervisningsoverenskomst med Børne- og ungeforvaltningen i København, som også fører tilsyn med skolen. Se seneste tilsynsrapport her. At Den Gule Flyver er selvejende betyder, at vi er en organisation med et selvstændigt ejerskab, som samarbejder med forskellige kommuner. Den Gule Flyver har eksisteret siden 1992. Læs mere om skolens historie her.

Hvad er dagbehandling.

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Dagbehandlingsskoler følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til, hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.
En dagbehandlingsskole er en blanding af skole og behandling. Det vil sige, at eleverne bliver undervist i alle skolefagene af uddannede linjefagslærere samtidigt med, at der er en individuelt tilrettelagt behandlingsstrategi for hvert enkelt barn. Således sikrer vi, at han eller hun kan komme i udvikling og anvende sit kognitive potentiale bedst muligt. I Den Gule Flyver er behandlingen både en del af undervisningen, pauserne, og alt det der foregår ved siden af undervisningen.

Piloter i eget liv

En god skolegang er uvurderlig. Mens vi er børn, fylder den størstedelen af vores hverdag. Som voksen er det ideelt, hvis vi kan se tilbage og tænke: Min skolegang hjalp mig videre i livet. Så enkelt er det bare ikke for alle. Den Gule Flyver ønsker at være en maskine, der giver børn og unge den bedste mulighed for at sætte kurs mod en fremtid, som er mere lovende, end dengang flyturen begyndte. I Den Gule Flyver har vi i 25 år gjort mere end 500 børn og unge til piloter i deres eget liv.

Gode relationer og fortællinger

Det tætte og nære miljø, som skaber tryghed, og den gode relation er afsættet for alt professionelt arbejde med eleverne i Den Gule Flyver. Med denne relation som grundpille motiveres børnene og de unge til at tænke over egen læring og forholde sig til, hvordan de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Vi er interesserede i de fortællinger, som børn, unge og voksne har om deres liv. Fortællinger som skaber mening og betydning for dem. For unge, der har vanskeligheder tæt inde på livet, kan negative identitetsfortællinger blive dominerende for deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. Vi arbejder ud fra narrativ pædagogik med at hjælpe vores elever til at skabe mere positive fortællinger om sig selv.

Ny kurs

Vi anvender samtidig elementer fra den kognitive metode, der har fokus på at ændre de tanke- og handlemønstre, som står i vejen for at børnene og de unge kan tackle egne udfordringer. Handlemønstre der kan stå i vejen for at få skabt en ny og bedre fortælling. I den kognitive forståelse er det tankerne, der påvirker vores handlinger og følelser. Derfor er det tankerne og selv-fortællingerne, man søger at skabe bevidsthed om. For ved at ændre dem kan også fastlåste mønstre forandres.