I Den Gule Flyver tilbyder vi et inspirerende læringsmiljø og fællesskab, hvor vi anerkender og rummer de fortællinger, vores elever har med sig. Anerkender vi dem ikke, ved vi, at det spænder ben for at lære nyt, ændre kurs og rette fokus mod fremtiden.

Hver dag ser vi, at trygge rammer skaber trivsel, og at trivsel er det bedste udgangspunkt for at opbygge selvværd, udvikle sig og opfatte sig selv som en betydningsfuld del af ikke blot skolen men også samfundet – og at føle sig betydningsfuld er et godt sted for take off, når man skal være pilot i eget liv.

Vores måde at reflektere, navigere og håndtere hverdagen på gør det naturligt at fremhæve værdierne: Selvværd, trivsel, udvikling, motivation, fællesskab og tryghed.