I Den Gule Flyver har vi succes med at tilrettelægge undervisning og pædagogisk behandling ud fra elevernes særlige behov. Vi ser, at de kommer videre på en ungdomsuddannelse eller får et arbejde, og det er noget af det vigtigste for os.

Vores Mål Er

 • Vores elever gennemfører folkeskolens afgangsprøve i samtlige fag
 • Vi forbereder vores elever til at vælge uddannelse eller arbejde
 • Vi genskaber og styrker elevens selvværd og kompetencer sammen med forældre og andre betydningsfulde personer
 • Vi udvikler elevernes sociale funktioner og relationer

Elever i Den Gule Flyver får en skolegang med

 • Undervisning i folkeskolens fagrække
 • Differentieret undervisning på små hold med udgangspunkt i den enkeltes faglige niveau
 • Et trygt og inspirerende læringsmiljø med forudsigelighed og struktur
 • Støtte og hjælp i forhold til fritiden fx gennem samarbejdsaftale med Fritidsakademiet, se www.frak.dk
 •  Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Praktikforløb
 •  Tæt forældresamarbejde
 • Tilbud om samtaleforløb med skolens psykolog
 • Udslusning, hvor vi i samarbejde med UU vejleder tilrettelægger brobygningsforløb, besøg på ungdomsuddannelser, mm.