Den Gule Flyvers integrationstilbud er et undervisningstilbud til sårbare flygtninge og indvandrere mellem 12 og 22 år med fokus på dansk som andetsprog, medborgerskabsundervisning i kultur- og samfundsforståelse samt undervisning, som sigter mod en 9. eller 10. klasse prøve. Hertil sigter den helhedsorienterede undervisning, som inkluderer U.U. vejledning og udslusning til uddannelses- eller arbejdsmarkedet, også imod at gøre de unge i stand til selvstændigt at håndtere deres nye liv i Danmark. Vi har i Den Gule Flyver erfaring med, igennem særligt tilrettelagt undervisning og pædagogisk behandling, at få unge, udsatte flygtninge videre i uddannelses- eller jobforløb.

Der er løbende optag.

Helhedstilbuddet retter sig mod unge, sårbare flygtninge som:

  • Har særlige undervisnings- og/eller behandlingsmæssige behov
  • Har behov for et helhedsorienteret undervisningstilbud
  • Har faglige eller sociale udfordringer, der vanskeliggør ordinær undervisning
  • Har svært ved at klare de ordinære sprogundervisningstilbud til flygtninge og indvandrere
  • Har behov for hjælp og støtte til at leve et selvhjulpent ungdomsliv i Danmark
  • Har behov for hjælp og støtte til at blive en integreret del af det danske samfund

Ring til os på 35 39 01 08, så kan vi sammen drøfte mulighederne for at sammensætte et forløb, der passer til den unges udfordringer.