I Den Gule Flyver optager vi elever hele skoleåret, og vi har lige nu ledige pladser. Man kan kun blive optaget som ny elev, når man er visiteret af en sagsbehandler eller PPR. Vi sætter os altid grundigt ind i barnets historie og behov, før vi indkalder til det første møde for barnet og forældrene. Vi lærer her hinanden bedre at kende og fortæller om hverdagen i Den Gule Flyver. Vi opfordrer hver elev til at vurdere grundigt, om han eller hun har lyst til at starte hos os. Takker en elev ja, inviterer vi til et visitationsmøde, og herefter tager vi stilling til, om vi er den skole, der bedst kan hjælpe barnet.

Er vi det, har begge parter valgt hinanden, og så glæder vi os til at byde endnu en elev velkommen.

KATRINE NORDVIG ROM

KATRINE NORDVIG ROM

Daglig leder

Mobil: 61 70 54 73