Fraværsproblematik: Kronik i Information

Den Gule Flyver har igennem flere år arbejdet med fraværsproblematik.

Både i form af foredrag holdt om emnet igennem en årrække, men også som en del af vores daglige praksis. Vi har mange års erfaring med at arbejde med fraværs- og skolevægringsproblematikker hos vores elever, som kan have en skolehistorik med lange fraværsperioder.
Vi vil gerne bidrage til debatten om skolefravær og ghettoaftalen.

Katrine Nordvig Rom og Emilie Rønlund har derfor skrevet en kronik, som blev bragt i Information den 15.5.

Læs den her:
https://www.information.dk/debat/2018/05/ghettoaftale-hjaelper-straffe-foraeldre-boern-hoejt-fravaer