I Den Gule Flyver ser vi vores elever som hele mennesker, og er bevidste om, at de er en del af en helhed, som også rækker uden for skolen.  Du er som forælder vores vigtigste samarbejdspartner, og derfor vægter vi den gode dialog i dagligdagen. Vi tilbyder daglig eller ugentlig kontakt på telefonen, samtaler om stort og småt, forældremøder og forældreråd. Der arrangeres aftener med f.eks. oplæg af Den Gule Flyvers psykolog, fællesspisning eller bankospil. Får du brug for det, har vi en advokat tilknyttet Den Gule Flyver, som er klar til at hjælpe ved svære hændelser.

Vi inviterer dig og dit barn til netværksmøder, hvor vi sammen planlægger dit barns undervisning, pædagogiske behandling og laver andre nødvendige aftaler. Jeres sagsbehandler samt kontaktpersoner deltager også ved møderne.

Hvis du ønsker dit barn indskrevet i Den Gule Flyver, skal du henvende dig til din sagsbehandler.