Er du sagsbehandler for et barn, som har behov for tydelige voksne og trygge rammer, hvor det kan udvikle sig personlig, socialt og fagligt? Så  vil vi gerne invitere dig, barnet, forældre og eventuelle støttepersoner på besøg.

Vi bruger det første møde til at fortælle om Den Gule Flyver, om hverdagen, om krav og forventninger til hinanden. Hvis eleven siger ja tak til at gå i skole i Den Gule Flyver, inviterer vi til en visitationssamtale, hvor barnet alene fortæller sin historie. Det er utrolig vigtigt for os kun at optage elever, der selv er interesseret i at gå i skole i Den Gule Flyver.

Når man går i Den Gule Flyver, sætter man sammen med tydelige voksne både personlige, sociale og faglige mål i sine elevplaner.  Det giver et konkret fokus, når vi tilretter en undervisning og arbejder med de pædagogiske tilgange, der passer til den enkeltes behov.

Når et barn starter i Den Gule Flyver, er det vores ønske, at det skal føle sig som et helt menneske. Det skal derfor kunne navigere i en helhed, der rækker uden for skoledagen. Derfor er elevernes forældre vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi tilbyder daglig eller ugentlig kontakt på telefonen, samtaler om stort og småt, forældremøder og forældreråd. Der arrangeres aftener med f.eks. oplæg af Den Gule Flyvers psykolog, fællesspisning eller bankospil.

Vi inviterer også forældrene til netværksmøder, hvor vi sammen med dem og deres barn planlægger elevens skolegang, og hvad der ellers er brug for af aftaler med skolen. Sagsbehandler samt kontaktpersoner deltager også ved disse møder.