Den Gule Flyver udbyder foredrag

Vi kommer gerne ud til jer, eller inviterer jer ind til os, ligesom vi kan tilpasse foredragene alt efter, hvad I gerne vil have fokus på.

Ring til os på 35 39 01 08 og hør nærmere

 Foredrag om fraværsforskning

Vi har gennem flere år arbejdet målrettet med børn og unge med fraværsproblematikker og har ligeledes holdt foredrag for Socialstyrelsen om udsatte unge, skolefravær og fraværsforskning. Vi vil derfor gerne udbrede vores viden om denne problematik, så det kommer mange flere til gode. Foredraget formidler viden om:

  • Forskning i skolefravær
  • Betydningen af en god skolegang for (udsatte) børn og unge
  • Indblik i konkrete praksiseksempler på forskellige fraværsindsatser og indsatser, der styrker (udsatte) børn og unges skolegang
  • Indblik i konkrete erfaringer med arbejdet med skolefravær fra skoletilbuddet Den Gule Flyver

Foredrag om ADHD i et historisk og kontekstuelt perspektiv

Souschef i Den Gule Flyver og cand.pæd.pæd.psyk. Emilie Rønlund har igennem sit arbejde og sin kandidatuddannelse beskæftiget sig med ADHD-diagnosen i et historisk perspektiv samt med ADHD-medicineringens effekter. Derfor tilbyder vi ligeledes foredrag om ADHD med disse perspektiver. Foredraget formidler viden om:

  • ADHD i et historisk perspektiv
  • ADHD og udsatte unge – forskning og viden på området
  • ADHD, skolebørn og medicinering – forskning og viden på området
  • ADHD, udsatte unge, medicinering og effekter – egen empirisk undersøgelse