I anledning af Den Gule Flyvers 10 års jubilæum, blev bogen ‘Det Nytter’ udgivet. En bog om det dengang såkaldte socialpædagogiske skoleprojekt Den Gule Flyver. Bogen dokumenterede, hvordan Den Gule Flyver igennem 10 år havde taget imod unge, der var blevet opgivet af det etablerede skole- og behandlersystem, og havde fået dem videre – og tilbage i systemet igen. Hensigten med bogen var, igennem eksemplariske og personlige fortællinger, at dokumentere, at Det Nytter. At ingen børn eller unge behøver at falde fra – eller efterlades udenfor samfundet.

Selvom bogen og historien i dag er 15 år gammel, så ved vi, at Det stadig Nytter. Det ser vi dagligt i vores arbejde med skolens børn og unge, som får en mulighed for at vise, hvad de kan, og hvilket potentiale de besidder. Ligesom bogen gjorde for 15 år siden, er vi igen begyndt at spørge vores tidligere elever, om det nyttede, at de gik på Den Gule Flyver. – Og hvordan og hvorfor det nyttede? Vores ræsonnement har været, at vi kan have alle mulige meninger om, hvad vi gør på Den Gule Flyver, men at de mest kvalificerede til at vurdere om det virker, er vores tidligere elever. De er de bedste til at fortælle os, hvad der gjorde en forskel for dem, og vi er dem meget taknemmelige for den tid og de kræfter, de har lagt i deres gamle skole ved at stille op til disse interviews. Nogle af deres fortællinger om tiden i Den Gule Flyver kan læses her