Vi arbejder hver dag målrettet på at skabe en skole, hvor de børn, der har været udsat for svigt op gennem barndommen, kan trives og udvikle sig.

Vi møder eleverne med anerkendelse og venlighed, så de føler sig respekteret, set og hørt.

I dette arbejde er det afgørende for en positiv udvikling, at der skabes åbenhed, tætte relationer og tillidsfuldt samarbejde – ikke kun mellem medarbejdere og eleverne, men også i forhold til forældre, støtte/kontaktpersoner og det øvrige netværk.

I Den Gule Flyver når vi målene ved at skabe rammer for dialog og ved at tilrettelægge miljøet omkring den enkelte elev i en beskyttende, kontinuerlig og tydelig struktur.