I Den Gule Flyver motiverer vi vores elever til at tænke over deres egen læring og forholde sig til, hvordan de udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Den gode relation er afsættet for alt professionelt og konstruktivt samarbejde med eleverne i Den Gule Flyver og ud fra denne relation arbejdes med elementer fra den kognitive og narrative metode. Den kognitive metode har fokus på at ændre de tanker og handlemønstre, som står i vejen for at tackle de udfordringer, eleverne står med. I denne forståelse er det tankerne, der påvirker vores handlinger og følelser, og derfor er det tankerne, som man skal undersøge og hjælpe med at forandre, således at fastlåste følelser og handlemønstre kan forandres. Narrativ pædagogik tager ligeledes udgangspunkt i, hvordan man tænker om sig selv, og hvilke fortællinger man i forlængelse heraf har om sit eget liv. Narrativ pædagogik er derfor interesseret i de fortællinger som børn, unge og voksne har om deres liv, og som skaber mening og betydning i deres liv. For unge, der har vanskeligheder tæt inde på livet, kan negative identitetsfortællinger blive dominerende for deres tanker om, hvem de er, og hvad de kan. Vi arbejder ud fra narrativ pædagogik med at hjælpe vores elever til at skabe mere positive fortællinger om sig selv.

Uddannelsesinstitutioner og foreninger spørger med jævne mellemrum, om vi vil holde foredrag om vores pædagogiske metoder. Det gør vi gerne, hvis tiden tillader det.